Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 183/QĐ-UBND Về việc công bố công kgai quyết toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ủy ban nhân dân xã Cát Nê 26/07/2022
2 13/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của uỷ ban nhân dân xã Cát Nê 20/01/2022 Đỗ Thanh Tâm
3 138/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự thảo dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của uỷ ban nhân dân xã Cát Nê 01/01/2022 Đỗ Thanh Tâm
4 122/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác năm 2020 10/08/2021 Đỗ Thanh Tâm
5 114/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Cát Nê 10/07/2021 Đỗ Thanh Tâm
6 12/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Cát Nê 15/01/2021 Đỗ Thanh Tâm
7 135/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự thảo dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Cát Nê 04/12/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 357294