Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đại Từ, địa điểm tại xã Cát Nê huyện Đại Từ

2022-04-01 15:59:00.0